سوالات متدوال

در صورت وجود و امکان تامین نژاد مورد تقاضا ، بله

بله ، کل فرایند فروش و تحویل سگ شما در یک روز انجام می شود

پت فایل این افتخار را دارد که هیچ مشتری ناراضی نداشته است ، لیکن باید یاد آور شد که هیچ گونه پرداختی تا تحویل سگ مورد نظر مشتری انجام نمی شود و تمام فاکتور های لازم برای تایید سلامت سگ نیز قبل از تحویل بررسی می شود

هیچ گونه چک دریافت نمی شود

با تماس گرفتن و استعلام از کارشناسان ما